Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy jest publiczną szkołą podstawową. Dyrektorem szkoły jest od 1 września 2006 roku pani mgr Alicja Maślanyk. W placówce obecnie uczy się 89 uczniów w klasach „0” – VI. Uczęszczają do niej dzieci z następujących wsi: Myśligoszczy, Słupi, Boboszewa, Mosin oraz kilkoro dzieci z Debrzna. Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy jest placówką prężną, dobrze działającą. Atmosfera panująca w szkole jest bardzo dobra, zarówno wśród uczniów, jak i w gronie pedagogicznym. Placówka ta jest bardzo przyjazna, zarówno dla dzieci zdrowych, jak tych z różnymi dysfunkcjami.