Koło taneczne

Zespół taneczny powstał w 2012 r. w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Myśligoszczy. Aktualnie zespół skupia około 10 uczennic naszej szkoły. Prezentowane przez zespół układy taneczne są autorstwa głównie uczennic oraz opiekunki zespołu. Zajęcia odbywają się sporadycznie (w środy). Dziewczęta występują zarówno podczas uroczystości szkolnych jak i festynów okolicznościowych. Głównym celem działania zespołu jest wiara we własne umiejętności oraz dodawanie pewności siebie dodanie poprzez występy przed publicznością. Opiekunem koła tanecznego jest pani Dorota Piechowska.