Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

23 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna,

11 – 24 lutego 2019 r. – ferie zimowe w województwie pomorskim,

15-17 kwietnia 2019 r. – egzamin ósmoklasisty

18 kwietnia 2019 r. – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna,

21 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie.