Logopedia

W naszej szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas 0- I.
Celem tych zajęć jest korygowanie wad wymowy, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, zwiększenie kompetencji językowych uczniów.
Na początku roku szkolnego przeprowadzane są w szkole badania przesiewowe i na ich podstawie uczniowie kwalifikowani są na zajęcia logopedyczne. Wychowawcy klas oraz rodzice otrzymują informację na temat:
  • wyników  badań
  • formy pomocy
  • terminów zajęć
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu indywidualnie z każdym dzieckiem lub w grupach. Uczniowie otrzymują informację w zeszytach o aktualnie wywoływanej głosce i o prowadzonych ćwiczeniach, jak również dostają zalecenia do pracy w domu pod kierunkiem rodzica. W zajęciach mogą wraz z dzieckiem uczestniczyć rodzice w celu zapoznania się z metodami pracy.
Rodzice mogą zapoznać się z ofertą zestawów pomocy edukacyjnych, zasięgnąć porady, co zakupić dziecku do ćwiczeń w domu.
Podczas zebrań z rodzicami można zapoznać się z postępami dziecka w pokonywaniu trudności związanych z wymową. Każdy z rodziców na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące stanu wymowy dziecka.