REKRUTACJA

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej – kryteria

Rekrutacja do  oddziału przedszkolnego – kryteria

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów ustawowych

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dodatkowych

 

Termin składania dokumentów do dyrektora: 3 – 31 marca 2014 r.