ROK 2002

TEMAT: „Do Unii Europejskiej w zgodzie z naturą”.
Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży, którzy w przyszłości jako obywatele Unii Europejskiej, pracujący na rzecz rolnictwa będą bezpośrednio wpływali na stan środowiska naturalnego.
Spośród zaproponowanych tematów wybraliśmy temat: „Mokradła, jeziora i stawy”.
Realizacja tematu polegała na rozpoznaniu roślin występujących na terenie mokradła wokół
Wyspy w Myśligoszczy i sporządzeniu dokumentacji zdjęciowej. Młodzież z pomocą nauczyciela chemii zbadała pH wody, została przeprowadzona akcja sprzątania i zagospodarowania Wyspy,
wokół której znajduje się mokradło. Podczas realizacji tematu nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Ochroną Środowiska i Inkubatorem Przedsiębiorczości w Debrznie oraz z Radą Sołecką w Myśligoszczy.
Rada Sołecka w Myśligoszczy przekazała Wyspę Klubowi 4-H, nad którą sprawujemy opiekę, pracownik ochrony środowiska zakupił środek do impregnacji drewna i wyznaczył pracowników
interwencyjnych do odnowienia i zakonserwowania drewnianego pomostu, altany i ławek znajdujących się na Wyspie.
Inkubator Przedsiębiorczości wykonał na własny koszt profesjonalne tablice informacyjne w celu lepszego oznakowania miejsca wypoczynku i rekreacji.
Rozstrzygnięcie konkursu: 13-14 września 2002r. w Radomiu – II miejsce w Polsce. Podczas podsumowania dzieci mogły skorzystać i wziąć udział w warsztatach plastycznych, wikliniarskich,
garncarskich. Nasz klub przygotował stoisko z własnymi wyrobami, które sprzedawał za symboliczne kwoty oraz wszystkich chętnych częstowaliśmy swojskim chlebem ze smalcem.
Chleb upiekła nam pani K. Żandarska, a smalec przygotowaliśmy na zajęciach w klubie. Na zakończenie, zorganizowano dla dzieci wycieczkę na lotnisko połączone z jego zwiedzaniem.