V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Już po raz piąty wzięliśmy udział w akcji, która ma na celu przypomnienie sobie tabliczki mnożenia wśród uczniów u progu nowego roku szkolnego.
Od poniedziałku korytarze szkolne zdobi tabliczka mnożenia. Ci, którzy podczas wakacji zapomnieli tabliczkę mnożenia mieli okazję ją sobie przypomnieć.
W piątek na lekcjach matematyki koordynatorka akcji Paulina Gwiździel przeprowadziła egzaminy w klasach IV-VI. Osoba, która w tym dniu zdała egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia uzyskała tytuł: MT Expert. Wśród ekspertów tabliczki mnożenia koordynator wybrała egzaminatorów do przeprowadzania egzaminów poza szkoła. Ze względu na hasło akcji

„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”

w tym roku wybraliśmy się do Debrzna, odwiedziliśmy Urząd Miasta i Gminy Debrzno, Straż Miejską, kwiaciarnię oraz gabinet dentystyczny. Większość osób chętnie przystąpiło do egzaminu przyznając, że nie są pewni, czy pamiętają tabliczkę mnożenia. Wśród osób, którym wręczyliśmy certyfikaty MT Ekstert znaleźli się m. in. pani Tabaczyńska, wiceburmistrz Łukasz Jurkowlaniec, skarbnik gminy Jolanta Miszewska, główna księgowa Straży Miejskiej p. Gołębiewska.

Dodaj komentarz