Wybory do Samorządu Uczniowskiego

We wrześniu po wyborach do samorządów klasowych odbyło się ich spotkanie
z opiekunkami Samorządu Uczniowskiego, p. G. Bucholc i J. Bobkowską-Stanecką, podczas którego wyłoniono kandydatów na przewodniczącego SU. Kandydaci w ciągu tygodnia mieli za zadanie przygotować swój program wyborczy, który stworzyli w formie plakatów. Następnie zaprezentowali siebie oraz swoje plany i zamierzenia całej społeczności szkolnej. Plakaty umieszczono na holu szkolnym, aby wszyscy uczniowie szkoły mogli się z nimi zapoznać. Głosowanie tajne odbyło się 24 września 2015 roku, uczestniczyli w nim uczniowie klas II – VI. Po nim przedstawiciele klas przystąpili do przeliczania głosów. Największą ich ilość otrzymał Dominik Mudyna z klasy VI, zostając tym samym Przewodniczącym SU w roku szkolnym 2015/2016. Jego zastępczynią została Julita Łodkowska z klasy V. Powołano także do działania sekcje SU: sekcję ds. organizacji uroczystości szkolnych, sekcję dekoratorską, sekcję porządkową, sekcję muzyczną i sportową. Pracują w nich uczniowie klas IV-VI.

 

Dodaj komentarz