Uwaga! Zapraszamy do konkursu – „Fonoholizm – przyzwyczajenie czy uzależnienie?”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
– Filia Nr 2 w Człuchowie
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Człuchowie

zapraszają do udziału
w Powiatowym Konkursie Multimedialnym –
„Fonoholizm – przyzwyczajenie, czy uzależnienie?”

Konkurs Multimedialny nt. zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania
z telefonów komórkowych i mediów społecznościowych przeznaczony jest
dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych Człuchowa i powiatu człuchowskiego.

Prezentacje należy przesłać na adres mailowy PBW Filii nr 2 w Człuchowie:
filia.czluchow@pbw.slupsk.pl do dnia 29 stycznia 2021 r.

Dodaj komentarz