Spotkanie z dzielnicowym Posterunku Policji w Debrznie

W środę, 10 marca br. uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy uczestniczyli w spotkaniu z panem Mateuszem Komendą – dzielnicowym Posterunku Policji w Debrznie.
Z każdą klasą policjant spotkał się oddzielnie, aby móc w bezpiecznych warunkach i z zachowaniem reżimu sanitarnego porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Poruszano także ważne reguły bezpiecznego oczekiwania na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasz gość podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe w bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Policjant zwrócił się również z apelem, aby w trakcie jazdy samochodem uczniowie dbali o swoje bezpieczeństwo i przypominali rodzicom o konieczności używania fotelików i pasów bezpieczeństwa.
Tematem pogadanki była też odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja słowna i przemoc fizyczna wobec rówieśników. Policjant przypomniał też obowiązujące zasady zachowania się w szkole i poza nią. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki oraz kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną za niewłaściwe postępowanie.
Poruszane tematy spełniły oczekiwania nauczycieli i uczniów. Brali aktywny udział w pogadance, chętnie odpowiadali na pytania pana dzielnicowego, jak również dzielili się z spostrzeżeniami i uwagami na temat przeżytych wydarzeń oraz zaobserwowanych sytuacji.
Mamy nadzieję, że fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów i ich zachowań w szkole.
Na koniec spotkania uczniowie klasy pierwszej otrzymali kamizelki odblaskowe.
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz