Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody
Uczniowie w ostatnich dniach sumienne przygotowywali plakaty – ulotki do szkolnego konkursu z okazji Światowego Dnia Wody pt. „Oszczędzamy wodę”.
Celem konkursu była edukacja ekologiczna uczniów, wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, a także rozwijanie postaw proekologicznych i kreatywności uczniów.
 

Dodaj komentarz