Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy jest publiczną szkołą podstawową.

Dyrektorem szkoły jest od 1 września 2019 roku pani mgr Paulina Gwiździel. W placówce obecnie uczy się 101 uczniów w klasach „0” – VIII. Uczęszczają do niej dzieci z następujących miejscowości: Myśligoszczy, Słupi, Boboszewa, Mosin oraz z Debrzna. Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy jest placówką prężną, dobrze działającą. Atmosfera panująca w szkole jest bardzo dobra, zarówno wśród uczniów, jak i w gronie pedagogicznym. Placówka ta jest bardzo przyjazna, zarówno dla dzieci zdrowych, jak tych z różnymi dysfunkcjami.

Dodaj komentarz