Zestaw podręczników 2023/2024

Klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

I

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

NOWY Elementarz Odkrywców

Nowa Era

Język angielski

Carol Read, Ana Soberón

Bugs Team 1

Macmillan

II

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

NOWY Elementarz Odkrywców

Nowa Era

Język angielski

Carol Read, Ana Soberón

Bugs Team 2

Macmillan

III

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

NOWY Elementarz Odkrywców

Nowa Era

Język angielski

Carol Read, Ana Soberón

Bugs Team 3

Macmillan

IV

Język polski

Izabela Bartol, Jagoda Michalak, Magdalena Biskupska-Duda

Zamieńmy słowo. Język polski. Klasa 4.

WSiP

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś NEON. Klasa 4. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

Matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem. Klasa 4

Nowa Era

Plastyka

Marzena Kwiecień, Wojciech Sygut

Plastyka. Podręcznik. Klasa 4

MAC

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka. Podręcznik klasa 4

MAC

Przyroda

Bożena Wójtowicz, Ilona Żeber-Dzikowska, Magdalena Kosacka

Przyroda. Podręcznik klasa 4

MAC

Język angielski

Kevin Hadley, Jon Hird, Magdalena Shaw, Aleksandra Dziewicka, Barbara Ściborowska

Super Powers 4

Nowa Era

Informatyka

Jolanta Pańczyk

Informatyka. Podręcznik klasa 4.

MAC

Technika

Małgorzata Czuj

Technika. Podręcznik klasa 4

MAC

V

Język polski

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat 5. Podręcznik. Język polski. Szkoła podstawowa

WSiP

Matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem. Klasa 5, cz. 1 i 2. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej.

Nowa Era

Historia

G.Wojciechowski

Wczoraj i dziś 5

Nowa Era

Biologia

M.Sęktas, J.Stawarz

Puls życia kl.5

Nowa Era

Język angielski

Kevin Hadley, Jon Hird, Magdalena Shaw, Aleksandra Dziewicka, Barbara Ściborowska, Paulina Kuźmo-Biwan

Super Powers 5

Nowa Era

Geografia

F.Szlajfer, Z.Zaniewicz, R.Malarz, T.Rachwał

Planeta nowa 5

Nowa Era

Plastyka

J.Lukas, K.Onak

Do dzieła 5

Nowa Era

Muzyka

M.Gromek, G.Kilbach

Lekcja muzyki 5

Nowa Era

Informatyka

Michał Kęska

Lubię to! 5

Nowa Era

Technika

Lech Łabecki, Marta Wiśniewska

Jak to działa?

Nowa Era

VI

Język polski

Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat 6. Podręcznik. Język polski. Szkoła podstawowa

WSiP

Matematyka

M.Braun, A.Mańkowska,

M.Paszyńska

Matematyka z kluczem. Klasa 6, część 1i 2. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2022-2024

Nowa Era

Historia

B.Olszewska, W.Surdyk-Fertsch,

G.Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Klasa 6. Podręcznik do historii do szkoły podstawowej

Nowa Era

Biologia

Ilona Żeber-Dzikowska,Karolina Archacka,Magdalena Kosacka,Magdalena Markowska

Biologia. Podręcznik klasa 6

MAC

Geografia

Bożena Wójtowicz,Dominik Marszał,Maria Figa,Łukasz Mędrzycki

Geografia. Podręcznik klasa 6

MAC

Język angielski

Jayne Freeman-Zolotenki, Jon Hird, Małgorzata Konopczyńska, Aleksandra Dziewicka, Paulina Kuźmo-Biwan, Barbara Ściborowska

Super Powers 6

Nowa Era

Informatyka

M.Kęska

Lubię to ! Podręcznik do informatyki dla klasy 6 szkoły podstawowej.

Nowa Era

Technika

L. Łabecki, M.Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2022-2024.

Nowa Era

Muzyka

M.Gromek, G.Kilbach

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2022-2024.

Nowa Era

Plastyka

J.Lukas, K.Onak-Ossowska

Do dzieła! Kl.6

Nowa Era

VIII

Język polski

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

Myśli i słowa. Podręcznik. Klasa 8. Język polski

WSiP

Matematyka

M.Braun, A.Mańkowska, J,Janowicz, W.Bobiński

Matematyka z kluczem 8.

Nowa Era

Historia

R.Śniegocki, A. Zielińska

WCZORAJ I DZIŚ kl.8

Nowa Era

Biologia

B.Sągin, A.Boczarowski, M.Sęktas

PULS ŻYCIA – kl.8

Nowa Era

Język angielski

Jayne Freeman-Zolotenki, Jon Hird, Małgorzata Konopczyńska, Magdalena Shaw, Paulina Kuźmo-Biwan, Barbara Ściborowska, Magdalena Dygała

Repetytorium 8 Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Język niemiecki

Jolanta Kamińska

Das ist Deutsch! KOMPAKT 8

Nowa Era

Fizyka

G.Francuz -Ornat, T.Kulawik, M.Nowotny – Różańska

Spotkania z fizyką” kl.8

Nowa Era

Chemia

J.Kulawik,T.Kulawik, M.Litwin

Chemia Nowej Ery Podręcznik do chemii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Edycja 2021-2023.

Nowa Era

Geografia

T.Rachwał, D.Szczypiński

PLANETA NOWA 8

Nowa Era

Informatyka

G. Koba

LUBIĘ TO! – kl.8

Nowa Era

WOS

I.Janicka, A.Janicki

DZIŚ I JUTRO. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie.

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era