Misja szkoły

Kierujemy się dobrem, prawdą i miłością.

Dbamy o piękno i bezpieczeństwo wokół nas.

Jesteśmy rzetelni i odpowiedzialni.

Sukces zapewniają nam nasza kreatywność

i współpraca ze środowiskiem.