Wizja szkoły

Chcemy szkoły nowoczesnej, dobrze wyposażonej.

Szkoła nasza aktywnie współpracuje

z rodzicami i środowiskiem.

Jest przyjazną uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Daje możliwość wspólnej nauki

niepełnosprawnym i pełnosprawnym rówieśnikom.