REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej: Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej – kryteria Rekrutacja do  oddziału przedszkolnego – kryteria   Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły Deklaracja o kontynuowaniu wychowania Read More …