Co to jest 4H?

Motto: „Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze” – motywuje młodzież i dorosłych liderów do ciągłego samodoskonalenia ulepszania rzeczy uznanych za doskonałe.

Hasło: Uczyć się działając” – przypomina, że najbardziej efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia jest samodzielne wykonanie danej rzeczy, a nie bierne słuchanie instrukcji o tym, jak należy to robić.

Symbole i tradycje:
Znakiem rozpoznawczym 4H jest czterolistna koniczyna z literą „H” umieszczoną na każdym listku. Czterolistna koniczyna jest powszechnie znanym symbolem, dla ruchu 4H ma on jednak szczególne znaczenie.

Litery na emblemacie oznaczają:  Głowę (Head), Serce (Heart), Ręce (Hands), Zdrowie (Health) – fundament wszystkich programów 4H.

Ślubowanie 4H w pełni wyjaśnia znaczenie tych słów:

Zobowiązuję… swoją…

Głowę – żeby jaśniej myślała , gdyż 4H:
▪ uczy kierowania się w życiu rozumem,
▪ rozwija umiejętności przydatne w całym dorosłym życiu,
▪ umożliwia bezpośrednie uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji,
▪ uczy raczej ” jak ” niż ” co ” myśleć.
Serce – żeby było wierniejsze , gdyż 4H:
▪ wpaja szacunek i troskę o innych,
▪ rozwija silne, partnerskie stosunki pomiędzy młodzieżą i dorosłymi,
▪ pomaga zrozumieć innych, którzy mogą wydawać się „odmienni”,
▪ wzmacnia zdolność do nawiązywania trwałych przyjaźni.
Ręce – żeby chętniej służyły innym , gdyż 4H:
▪ rozwija umiejętności poprzez własnoręcznie wykonywaną pracę,
▪ kładzie nacisk na samodzielne wykonywanie projektów przez młodzież,
▪ rozwija sprawność manualną,
▪ podejmuje wiele działań na rzecz lokalnej społeczności.
Zdrowie – żeby mi pozwoliło lepiej żyć , gdyż 4H:
▪ dba o wszechstronny rozwój głowy, serca i rąk – czyli zdrowego człowieka,
▪ uczy podejmowania ” zdrowych ” decyzji,
▪ sprzyja prowadzeniu zdrowego stylu życia,
▪ wpaja troskę o czyste i zdrowe środowisko dla mojego klubu, mojej
społeczności, mojego kraju i mojego świata.

Współpraca szkoły z fundacją edukacyjną 4-H:

Działalność ruchu 4H opiera się na pracy młodych ludzi w lokalnym klubie 4H (pojmowanym nie jako miejsce, lecz jako grupa osób). Członkostwo w 4H jest otwarte dla chłopców i dziewcząt między 9 a 19 rokiem życia.
Opiekunkami Klubu w Szkole Podstawowej w Myśligoszczy są:
– Mirosława Maślanyk,
– Lidia Obarzanek,
– Paulina Gwiździel,
– Justyna Kanecka.

Fundacja Edukacyjna 4-H w Polsce została założona w sierpniu 1993 r. Powstała w celu zdobywania funduszy na programy 4-H oraz koordynowania młodzieżowych programów 4-H w skali całego kraju.
Ruch 4-H jest programem edukacyjnym przeznaczonym dla dzieci i młodzieży wiejskiej, który kładzie szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i kształtowanie cech osobowościowych. Program powstał w USA. Nazwa pochodzi od pierwszych liter w języku angielskim:

  • Head – głowa ,

  • Heart – serce,

  • Hands – ręce,

  • Health – zdrowie.

    Nasz pierwszy kontakt z Fundacją 4H miał miejsce 2000 r. wówczas, pracownik ODER-u w Człuchowie zaproponował, aby podczas wakacji odbył się w naszej szkole kurs nauki języka angielskiego, zorganizowany przez Fundację Edukacyjną 4-H. Nasza szkoła skorzystała z tej propozycji i podczas wakacji odbył się wyżej wymieniony kurs. Zajęcia prowadziła wolontariuszka z Korpusu Pokoju w USA pani Phyllis Damon.
Zaraz w następnym roku szkolnym nasz uczeń Krzysztof Majdziak wziął udział w wymianie międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi, która odbyła się w dniach 19.06.2001 r. do 20.07.2001 r. w celu dalszego doskonalenia języka angielskiego.

    Od tego momentu Fundacja Edukacyjna 4-H w Polsce rok rocznie zaprasza członków naszego klubu, do udziału w organizowanych przez siebie konkursach.

    Do konkursów przygotowujemy się każdego roku wiosną, natomiast przez cały rok spotykamy się na zajęciach pozalekcyjnych i wykonujemy różne drobiazgi, które często sprzedajemy lub obdarowujemy nimi naszych rodziców, sponsorów itp. Wykonujemy dekoracje korytarzy szkolnych, uczymy się nakrywania stołów na różne okazje, np. na święta, urodziny, komunię; przygotowywania i dekorowania potraw, troszczymy się o powierzoną nam przez Radę Sołecką w Myśligoszczy Wyspę.

Dodaj komentarz