PCK „Nie pal przy mnie, proszę!”

Opiekunem PCK jest pani Regina Gibuła.

W ramach pracy szkolnego koła PCK uczniowie wykonują gazetki w gablocie szkolnej m.in. na temat: „Bądź bezpieczny”, ” Zdrowe odżywianie”, „Jak ustrzec się przed grypą?”, biorą udział w konkursach: „Kartka dla krwiodawcy”, „Kartka wielkanocna”, współpracują z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Człuchowie realizując program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę!”. Koło PCK współpracuje również z pielęgniarką szkolną, która przeprowadza pogadanki na temat zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Prowadzone są działania profilaktyczne przeciw uzależnieniom i chorobom zakaźnym. Uczniowie wykonują plakaty pt. „Jak dbam o zdrowie?”, „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”, uczestniczą w przedstawieniach o zdrowym odżywianiu, byli uczestnikami wycieczki do Policji w Człuchowie w celu wdrażania do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

„Nie pal przy mnie, proszę!” to program dla klas I-III szkoły podstawowej.  Jest to program profilaktyczny zapobiegający paleniu papierosów. Dzieci spotykają się z uczniami starszymi i dorosłymi, których zachowanie może wywołać zdziwienie, często ciekawi, a nawet imponuje i wywołuje chęć naśladowania. Niestety oprócz zachowań pozytywnych, dzieci obserwują także takie zachowania, które są niewłaściwe, jak np. palenie papierosów. Uczniowie klas młodszych nie sięgają po papierosy, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie świadczy o dorosłości i pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów.

Istnieje duże zapotrzebowanie na program edukacji antynikotynowej, ok. 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu papierosowego. Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie jest normą.

Program „Nie pal przy mnie, proszę!” jest inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie zajęć warsztatowych metodami aktywizującymi. Zawarte w nim zostały treści dotyczące zdrowia.

Program ma na celu:

– wykształcenie radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy,

– uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,

– kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,

– uświadamianie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,

– uwrażliwienie dzieci szkodliwe oddziaływania dymu papierosowego związane jest z biernym paleniem.

Dodaj komentarz