Zajęcia rozwijające zainetresowania

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia służą rozwijaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla nich środków wyrazu, także artystycznych, praktycznych i technicznych.

W naszej szkole organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia:

  • sportowe,
  • artystyczne,
  • informatyczne.

Dodaj komentarz