W krainie prądu elektrycznego

Uczniowie klasy I naszej szkoły i wychowawca p. Mirosława Maślanyk przystąpili do projektu
„W krainie prądu elektrycznego”
w ramach ogólnopolskiego konkursu „Planeta Energii”.

Jego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej.
Podczas realizacji zajęć najmłodsi dowiedzieli się m.in. czym jest i skąd bierze się prąd,
jaką rolę pełni w naszym życiu, jak czynności i urządzenia wyglądały dawniej, a jak dziś,
jak działa prosty obwód elektryczny, jakie są podstawowe źródła energii elektrycznej
oraz jak racjonalnie i przyjaźnie dla środowiska z niej korzystać.
Poznali także zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi
oraz prawidłowego zachowania w pobliżu obiektów energetycznych.

Lekcje odbywały się w 6 cyklach od grudnia do lutego.
1. Od łuczywa do żarówki energooszczędnej
2. Jak to się dzieje, że żarówka świeci?
3. Gdy zostaję sam w domu
4. Czy możliwe jest życie bez elektryczności?
5. Bezpieczne wakacje
6. Racjonalnie korzystam z energii elektrycznej

Do zajęć wykorzystano szereg pomocy dydaktycznych, w tym rzeczywiste eksponaty, ilustracje, prezentacje multimedialne, karty pracy indywidualnej i grupowej, a także film TV.