1. Od łuczywa do żarówki energooszczędnej

Na lekcji dotyczącej tej tematyki uczniowie zapoznali się z urządzeniami ogrzewającymi i oświetlającymi ich pomieszczenia, a także ułatwiającymi życie, z których ludzie korzystali na przestrzeni dziejów od czasów człowieka mieszkającego w jaskini do czasów współczesnych. W tym celu przygotowałam dla nich prezentację multimedialną oraz urządzenia i żarówki, pokazujące jak zmieniała się technika. Dzieci zapoznały się z zasadami działania przedmiotów służących do oświetlania, obserwowały jak świeciła i jakie wydzielała ciepło lampka z różnego rodzajami żarówek, i wyciągały wnioski. M.in. miały możliwość wychwycenia ogromnej zależności człowieka od energii elektrycznej.
Praca na lekcji miała charakter indywidualny i grupowy. Indywidualnie dzieci wykonywały zadania powiązane z tematem w ćwiczeniach. Praca grupowa polegała na rozwiązywaniu przez 2 – 3 osobowe grupy równocześnie tego samego problemu (m.in. układanie obrazków na planszy wg chronologii) lub na równoczesnym rozwiązywaniu przez grupy różnych zadań.