6. Racjonalne korzystanie z energii, zagrożenia, recykling

        Lekcja ściśle powiązana z lekcją „Czy możliwe jest życie bez elektryczności”. Dzieci przypomniały jakie są urządzenia w domu,  w klasie, w szkole (obecnie podłączone do prądu). Odniosły się do wcześniej wykonanej gazetki, na której umieściły ilustracje różnych urządzeń, kart pracy indywidualnej, które wskazywały na to, że w życiu codziennym ciągle korzysta się z energii elektrycznej i doszły do wniosku, że jest tych urządzeń bardzo dużo, więc dużo zużywają prądu i należy myśleć o oszczędzaniu energii. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną i materiał w internecie, który poruszył ten problem i podał sposoby oszczędzania energii.
Dodatkowo uczniowie brali udział w spotkaniu całej szkoły z przedstawicielkami Urzędu MiG na temat elektrośmieci pod hasłem „Porządek w praktyce”. Panie zachęcały do oszczędzania energii, racjonalnego kupowania, by nie tworzyć zbędnych śmieci. Przypomniały jak wyglądają pojemniki i włączyły uczniów w ćwiczenia praktyczne sprawdzające umiejętność segregacji śmieci do właściwych pojemników. W przystępny sposób wyjaśniły co należy zrobić ze zużytym, zepsutym sprzętem elektrycznym, wskazały punkty odbioru oraz wskazały na szkodliwość rozbierania na części (samodzielnie), przetrzymywania sprzętu w domu (niebezpieczeństwo w przypadku żarówek energooszczędnych, zużytych baterii), a także wyjaśniły co dzieje się z tym sprzętem oraz innymi odpadami, jak już trafią do punktu zbiórki. (Dalszych szczegółowych wyjaśnień udzieliłam dzieciom w klasie na podstawie pozostawionych w szkole plakatów w ramach programu „„Porządek w praktyce”).
Dzieci otrzymały od pań ulotki i naklejki na kosze, informujące o tym jakie śmieci wolno i nie wolno wyrzucać do kolorowych pojemników. Ulotki te mają przekazać rodzicom.
Po spotkaniu nakleiliśmy odpowiednie naklejki na pojemniki znajdujące się w szkole i przeznaczone na odpady. Wśród nich dostrzegły pojemnik na zużyte baterie. Chętne dzieci wzięły udział w zbiórce zużytych baterii i akumulatorów. Za swoje zaangażowanie otrzymały pochwały w postaci umownych słoneczek.
W celu promowania zachowań ekologicznych już od najmłodszych lat uczniowie, przy wykorzystaniu plakatów pozostawionych przez panie, także zostali zapoznani z pojęciem z recyklingu.