3. Gdy zostaję sam w domu

       Podczas realizacji tematu wykorzystano zaproponowany scenariusz i załączniki, a także inne pomoce służące lepszemu zapamiętaniu zasad bezpieczeństwa m. In. Prezentację multimedialną wykonane przez starsze dzieci „Bezpiecznie w domu”.
Na początku zajęć dzieci wysłuchały opowiadania Grzegorza Kasdepke „Pstryk”  W ramach tego tematu dzieci przyniosły urządzenia, do pracy których niezbędny jest prąd elektryczny, zapoznały się z zasadami korzystania z urządzeń elektrycznych, a także poznały sposoby radzenia sobie w sytuacji porażenia prądem.

        Wszystkie te zasady i działania podjęte zostały w ramach tematu dostosowanego do grupy wiekowej dzieci 6-7 letnich. Do utrwalonych podczas zajęć zasad, możemy zaliczyć:
-z urządzeń elektrycznych korzystam pod opieką osoby dorosłej lub tylko obserwuję dorosłych podczas pracy,
-wiem, że podłączając wtyczkę do kontaktu muszę mieć suchą dłoń,
– wyłączając urządzenie od prądu zawsze wyjmuję za wtyczkę, do gniazdka nie wkładam żadnych innych przedmiotów,
– jeśli jakieś urządzenie się zepsuje lub jest uszkodzony kabel, gniazdko, wtyczka, jak najszybciej  mówię o tym rodzicom i sam niczego nie dotykam,
-wiem, że przed użyciem urządzenia należy sprawdzić izolację jego przewodu. Poznane w ten sposób zasady dzieci wcieliły wykonując indywidualne karty pracy

        Zajęcia były wzbogacone prezentacją multimedialną wykonaną w poprzednich latach przez starszych uczniów „Bezpiecznie w domu”, podczas jej oglądania i omawiania dowiedziały się o niebezpieczeństwach, a także sposobach radzenia sobie w sytuacjach, kiedy dochodzi do wypadku. Dzieci poznały zasady postępowania z osobą porażoną prądem. Wcześniej przeszły kurs pierwszej pomocy poznając zasady i utrwalając zachowania w postępowaniu z osobą poszkodowaną. W trakcie zajęć poznały sposób ułożenia osoby nieprzytomne (pozycja boczna), a także miały możliwość przećwiczenia reanimacji (na fantomie) oraz prawidłowego sposobu wzywania pomocy (przy użyciu telefonu), utrwalając tym samym numery alarmowe.