CRS1

Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy

Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy jest jedną z 33 szkół w Polsce, które dostały się do XIX edycji programu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom podstawowy, w skrócie nazywanym CRS1. Program prowadzony przez CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej) oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Na poziomie podstawowym szkoły poznają i wprowadzają do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną. Na tym etapie działania obejmują całą radę pedagogiczną oraz dyrektora.

Uczestnicy biorą udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach regionalnych oraz kursach internetowych. Każda placówka wspierana jest indywidualnie przez opiekuna – praktyka oceniania kształtującego (OK).

Po zakończeniu działania szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie Tytułu Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów.