Samorząd Uczniowski

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy

Przewodnicząca – Sandra Kiestrzyn

Zastępca przewodniczącej – Mikołaj Małaszniak 

Dodaj komentarz