Sekcje

Sekcja dekoratorska:

Sekcja muzyczna:

Sekcja porządkowa:
  

Sekcja do spraw organizowania uroczystości szkolnych:

Sekcja dziennikarska:

 

Dodaj komentarz