Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy w roku szkolnych 2020/2021: 

Paulina Gwiździel – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki 

Joanna Bobowska – Stanecka – wychowawca klasy V, nauczycieli języka polskiego oraz zajęć rewalidacyjnych

Genowefa Bucholc – wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć rewalidaccyjnych

Przemysław Fiuk – nauczyciel matematyki

Małgorzata Gozdera – wychowawca klasy VII, nauczyciel religii oraz zajęć rewalidacyjnych

Justyna Kanecka – nauczyciel wychowania fizycznego, historii oraz zajęć rewalidacyjnych

Małgorzata Kierzek – nauczyciel języka ukraińskiego

Daniel Lew Kiedrowski – nauczyciel historii

Katarzyna Litwiniuk – nauczyciel oddziału przedszkolnego

Anna Malmon – wychowawca klasy VI, nauczyciel biologii, chemii, geografii oraz zajęć rewalidacyjnych

Alicja Maślanyk – nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć dydaktyczno-wyrównawcze w kalsach I-III, zajęć korekcyjno-kompensacyjne, zajęć rozwijających kreatywność – artystycznych

Mirosława Maślanyk – wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki oraz zajęć rozwijających kreatywność – informatycznych

Anna Niewińska – nauczyciel języka niemieckiego

Lidia Obarzanek – wychowawca klasy II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz logopeda szkolny

ks. Damian Okroj – nauczyciel religii – katecheta

Weronika Paprota – wychowawca świetlicy, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Magdalena Wyżycka – nauczyciel wspomagający, nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego oraz zajęć rewalidacyjnych, bibliotekarz

Joanna Szulc – wychowawca klasy VIII, nauczyciel języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie

Izabela Szymańska – nauczyciel techniki i fizyki