Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy w roku szkolnych 2022/2023: 

Imię i nazwisko Funkcja nauczane przedmioty zajęcia dodatkowe
Paulina Gwiździel dyrektor fizyka, przyroda, informatyka  
Joanna Bobowska – Stanecka wychowawca klasy VII języki polski zajęcia rewalidacyjne
Genowefa Bucholc wychowawca klasy III

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

zajęcia świetlicowe, zajęcia rewalidacyjne

Przemysław Fiuk   matematyka zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia świetlicowe
Regina Gibuła   plastyka, muzyka, technika, język ukraiński zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Małgorzata Gozdera   religia zajęcia świetlicowe
Justyna Kanecka   wychowanie fizyczne, historia zajęcia świetlicowe, zajęcia rewalidacyjne
Katarzyna Litwiniuk wychowawca oddziału przedszkolnego wychowanie przedszkolne zajęcia logopedyczne
Anna Malmon wychowawca klasy VIII biologia, chemia, geografia nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia świetlicowe
Mirosława Maślanyk wychowawca klasy II edukacja wczesnoszkolna, informatyka  
Anna Niewińska   język niemicki  
 Lidia Obarzanek
wychowawca klasy I edukacja wczesnoszkolna zajęcia logopedyczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Weronika Paprota
wychowawca klasy IV edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne zajęcia świetlicowe
Katarzyna Stępniak     pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne
Joanna Szulc
  język angielski, wiedza o społeczeństwie,  doradztwo zawodowe
Magdalena Wyżycka
  edukacja wczesnoszkolna nauczyciel współorganizujący kształcenie, bibliotekarz,