Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy w roku szkolnych 2021/2022: 

Paulina Gwiździel – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki, fizyki i przyrody

Joanna Bobowska – Stanecka – wychowawca klasy VI, nauczycieli języka polskiego oraz zajęć rewalidacyjnych

Genowefa Bucholc – wychowawca klasy II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć rewalidacyjnych

Przemysław Fiuk – nauczyciel matematyki

Regina Gibuła – nauczyciel plastyki, muzyki, techniki, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz języka ukraińskiego

Małgorzata Gozdera – wychowawca klasy VIII, nauczyciel religii oraz zajęć rewalidacyjnych

Justyna Kanecka – nauczyciel wychowania fizycznego, historii oraz zajęć rewalidacyjnych

Daniel Lew Kiedrowski – nauczyciel historii i WOSu

Katarzyna Litwiniuk – nauczyciel oddziału przedszkolnego

Anna Malmon – wychowawca klasy VII, nauczyciel biologii, chemii, geografii oraz zajęć rewalidacyjnych, doradca zawodowy

Mirosława Maślanyk – wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki oraz zajęć rozwijających kreatywność – informatycznych

Anna Niewińska – nauczyciel języka niemieckiego

Lidia Obarzanek – wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz logopeda szkolny

Weronika Paprota – wychowawca świetlicy, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Magdalena Wyżycka – nauczyciel wspomagający, nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego oraz zajęć rewalidacyjnych, bibliotekarz

Joanna Szulc – nauczyciel języka angielskiego oraz wychowania do życia w rodzinie