Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy w roku szkolnych 2023/2024: 

Imię i nazwisko Funkcja nauczane przedmioty zajęcia dodatkowe
Paulina Gwiździel dyrektor fizyka, przyroda, informatyka,  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia świetlicowe
Joanna Bobowska – Stanecka wychowawca klasy VIII języki polski zajęcia rewalidacyjne
Genowefa Bucholc wychowawca klasy I

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

zajęcia świetlicowe, zajęcia rewalidacyjne

Przemysław Fiuk   matematyka zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia świetlicowe
Regina Gibuła      
Małgorzata Gozdera   religia zajęcia rozwijające uzdolnienia
Justyna Kanecka wychowawca klasy IV wychowanie fizyczne, historia zajęcia rozwijające kreatywność
Katarzyna Litwiniuk wychowawca oddziału przedszkolnego wychowanie przedszkolne zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne
Anna Malmon

wychowawca klasy V 
(od II semestru)

nauczyciel współorganizujący kształcenie

biologia, chemia, geografia zajęcia rewalidacyjne, zajęcia świetlicowe
Alicja Maślanyk terapeuta pedagogiczny plastyka, muzyka zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Mirosława Maślanyk wychowawca klasy III edukacja wczesnoszkolna, informatyka zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Anna Niewińska   język niemiecki  
 Lidia Obarzanek
wychowawca klasy II edukacja wczesnoszkolna zajęcia logopedyczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjne
Weronika Paprota
wychowawca klasy V (I semestr) edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne zajęcia świetlicowe
Katarzyna Stępniak pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowanie przedszkolne

zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Joanna Szulc
  język angielski, wiedza o społeczeństwie,  doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie
Magdalena Wyżycka
wychowawca klasy VI, nauczyciel współorganizujący kształcenie, bibliotekarz   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Godziny dostępności nauczycieli (od 12.02.2024 r.:

Imię i nazwisko nauczyciela Harmonogram
Joanna Bobkowska-Stanecka czwartek 8:35 – 9:35
Beata Bucholc czwartek 10:45 – 11:45
Przemysław Fiuk wtorek 9:30 – 10:30
Małgorzata Gozdera czwartek 12:20 – 13:20
Paulina Gwiździel środa 11:00 – 12:00
Justyna Kanecka czwartek 12:20 – 13:20
Małgorzata Kierzek czwartek 14:50 – 15:20
Karolina Kłudka piątek 13:30 – 14:30
Katarzyna Litwiniuk piątek 8:35 – 9:35
Anna Malmon wtorek 11:25 – 12:25
Alicja Maślanyk piątek 10:30 – 11:30
Mirosława Maślanyk środa 8:35 – 9:35
Anna Niewińska czwartek 7:20 – 7:50
Lidia Obarzanek piątek 13:20-14:20
Weronika Paprota czwartek 10:30 – 11:30
Robert Sierota poniedziałek 12:45 – 13:15
Katarzyna Stępniak wtorek 7:30 – 8:30
Joanna Szulc wtorek 10:30 – 11:30
Magdalena Wyżycka poniedziałek 11:30-12:30

Z nauczycielami można spotkać się w pokoju nauczycielskim lub w ustalonej wcześniej sali lekcyjnej.