Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy w roku szkolnych 2023/2024: 

Imię i nazwisko Funkcja nauczane przedmioty zajęcia dodatkowe
Paulina Gwiździel dyrektor fizyka, przyroda, informatyka,  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia świetlicowe
Joanna Bobowska – Stanecka wychowawca klasy VIII języki polski zajęcia rewalidacyjne
Genowefa Bucholc wychowawca klasy I

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

zajęcia świetlicowe, zajęcia rewalidacyjne

Przemysław Fiuk   matematyka zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia świetlicowe
Regina Gibuła      
Małgorzata Gozdera   religia  
Justyna Kanecka wychowawca klasy IV wychowanie fizyczne, historia zajęcia rozwijające kreatywność
Katarzyna Litwiniuk wychowawca oddziału przedszkolnego wychowanie przedszkolne zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne
Anna Malmon nauczyciel współorganizujący kształcenie biologia, chemia, geografia zajęcia rewalidacyjne, zajęcia świetlicowe
Mirosława Maślanyk wychowawca klasy III edukacja wczesnoszkolna, informatyka zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Anna Niewińska   język niemiecki  
 Lidia Obarzanek
wychowawca klasy II edukacja wczesnoszkolna zajęcia logopedyczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjne
Weronika Paprota
wychowawca klasy V edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne zajęcia świetlicowe
Katarzyna Stępniak pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowanie przedszkolne

zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Joanna Szulc
  język angielski, wiedza o społeczeństwie,  doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie
Magdalena Wyżycka
wychowawca klasy VI, nauczyciel współorganizujący kształcenie, bibliotekarz   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

Godziny dostępności nauczycieli:

Imię i nazwisko nauczyciela Harmonogram
Joanna Bobkowska-Stanecka wtorek  9:30 – 10:30
Beata Bucholc poniedziałek 11:30 – 12:30
Przemysław Fiuk wtorek 8:40 – 9:40
Małgorzata Gozdera piątek 11:20 – 12:20
Paulina Gwiździel środa 12:30 – 13:30
Justyna Kanecka wtorek 11:30 – 12:30
Małgorzata Kierzek piątek 14:00 – 14:30
Karolina Kłudka piątek 13:30 – 14:30
Katarzyna Litwiniuk poniedziałek 9:30 – 10:30
Anna Malmon czwartek 8:40 – 9:40
Alicja Maślanyk czwartek 10:30 – 11:30
Mirosława Maślanyk poniedziałek 8:40 – 9:40
Anna Niewińska czwartek 7:20 – 7:50
Lidia Obarzanek piątek 10:30 – 11:30
Weronika Paprota piątek 8:40 – 9:40
Robert Sierota poniedziałek 12:45 – 13:15
Katarzyna Stępniak wtorek 7:30 – 8:30
Joanna Szulc piątek 9:30 – 10:30
Magdalena Wyżycka czwartek 10:30 – 11:30

Z nauczycielami można spotkać się w pokoju nauczycielskim lub w ustalonej wcześniej sali lekcyjnej.