Działania – październik 2022

Lekcja informatyki – programowanie w klasach II i IV.

Wykorzystanie gry BeCreo – nakładka tematyczna „Inteligentne miasto”- programowanie sygnalizacji świetlne, przejścia dla pieszych i oświetlenia ulicznego.