Organy szkoły

Organami szkoły są:

  • dyrektor szkoły
  • rada pedagogiczna
  • rada rodziców
  • samorząd uczniowski