Rada rodziców

Przewodnicząca – Edyta Zajączkowska

Sekretarz – Milena Adamczyk

Skarbnik – Lucyna Żandarska