ROK 2004

TEMAT: „Młodzi ludzie sukcesu?”

Celem było stworzenie firmy produkcyjnej, która oprócz wspaniałej zabawy może pomóc klubowiczom w wyborze zawodu lub w dorosłym życiu być inspiracją do podjęcia konkretnej działalności gospodarczej.
Grupa rozpoczęła swe działania od rozpoznania potrzeb rynku dzieląc się na cztery zespoły, a potem każda z grup składała raport z pobytu i wywiadów w przedsiębiorstwach, określiliśmy potrzeby lokalnej społeczności, rozważaliśmy wybór jak najlepszego do potrzeb rynku przedsięwzięcia.

Metodą „burza mózgów” wybraliśmy – firmę produkująca tanie upominki i drobiazgi pod nazwą „101 drobiazgów za grosik”. Opracowaliśmy biznes plan, który zawierał: podstawowe dane o firmie (nazwa, logo, struktura firmy), charakterystykę działalności firmy, zasoby firmy (materiałowe, sprzętowe, gotówkowe), władze (menadżer główny, sekretarz, menadżer i personel działu finansów, menadżer i personel działu produkcji, menadŜer i personel działu promocji, menadżer i personel działu sprzedaży i dystrybucji), charakterystykę przedsięwzięcia – cele, analizę rynku – klienci, konkurenci, harmonogram działania firmy, analizę finansową, budżet, sprawozdania końcowe z
poszczególnych działów.
Realizacja powyższego projektu nauczyła naszych klubowiczów: zarabiać na własne konto dzięki własnej pracy oraz zapoznała z procesem tworzenia firmy. Nasze wytwory znalazły nabywców i cieszyły się dużym powodzeniem. Do naszych działań włączyliśmy społeczność szkolną, środowiskową, władze lokalne, gminne.

Gotowy projekt 26-27 sierpnia w Krakowie uzyskał wysokie II miejsce.
W nagrodę otrzymaliśmy wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce oraz nagrody rzeczowe. Poza tym dzieci zwiedziły Kraków i jego liczne zabytki.

W dniu 20 grudnia 2004 r. delegacja naszego klubu uczestniczyła w dwóch spotkaniach przedświątecznych.

Pierwsze spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciechem Olejniczakiem w gmachu Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie i drugie z Jego Eminencją Kardynałem Józefem Glempem Prymasem Polski w Pałacu Prymasowskim. Tematem spotkania była „Kultura chrześcijańska w tradycji i zwyczajach wsi polskiej”.