ROK 2005

TEMAT: „Technika w rolnictwie”.

Projekt ten miał na celu upowszechnienie wśród młodzieży wiejskiej nowych technologii w rolnictwie i gospodarstwie domowym, upowszechnienie zasad bezpieczeństwa w obsłudze maszyn i urządzeń wykorzystywanych na wsi oraz uczenie zasad i celowości wykorzystania sprzętu i urządzeń dostępnych na rynku.

Nasz klub wybrał z pośród trzech kategorii temat:
„Technologia wypieku chleba dawniej i dziś”.

Uczestniczyliśmy w wypieku chleba w trzech gospodarstwach domowych, poznaliśmy technologię jego wypieku oraz recepturę. Byliśmy także z wizytą w piekarni tutejszej Gminnej Spółdzielni, w której piecze się chleb na potrzeby
całej gminy, zwiedziliśmy stary młyn, aby pokazać dzieciom jak przebiega proces wyrobu mąki, głównego składnika chleba. Zorganizowaliśmy też zbiórkę
i wystawę starych przyborów oraz narzędzi niezbędnych do przygotowania ciasta i wypieku chleba.
Nasz projekt oraz album działań i tym razem uzyskał wysokie noty, pomimo dużej i silnej konkurencji – w dniach 2-3 września 2005r. w Końskowoli woj. lubelskie zajęliśmy II miejsce w Polsce.

Nagrodą był puchar, fax z kopiarką, oprogramowania komputerowe, roczna prenumerata „ Gazety Sołeckiej” oraz kosz słodyczy. Dzięki sponsorom, którzy każdego roku pomagają nam finansowo możemy uczestniczyć w tych ogólnopolskich spotkaniach, a przy okazji zwiedzamy najciekawsze zakątki regionu Polski, w którym się znajdujemy. Tak też było i w tym wypadku – Lubelszczyzna zaskoczyła nas bogactwem zabytków i przepięknymi widokami z ruinami zamków. Zwiedziliśmy Kazimierz Dolny, Puławy, Czarnolas, Nałęczów.