ROK 2006

PROJEKT

TEMAT: „Skarby Naszej Wsi”.

Zadaniem konkursu było wyłonić produkt charakterystyczny dla naszego terenu, opisać go i wypromować na terenie gminy, powiatu, województwa uczynić go
produktem lokalny.
Zgodnie z procedurami wyłoniliśmy pierożki z jabłkami. Kilka osób opracowało logo dla pierożków, spośród których wyłoniono to najciekawsze wykonane
przez Martę Hnatczak. Promocją projektu zainteresowali się nie tylko mieszkańcy wsi ale także władze naszej gminy z burmistrzem Mirosławem Burakiem na czele.
Na podsumowanie konkursu pojechaliśmy 24 lipca 2006r. do Starego Pola k/Elbląga.
Za pierożki z jabłkami otrzymaliśmy I miejsce w Polsce, puchar marszałka województwa pomorskiego, nagrody rzeczowe (pawilon ogrodowy, lodówkę turystyczną, rower treningowy, nagrody książkowe), wycieczkę na zamek w Malborku, godzinę pobytu w Parku Wodnym w Sopocie oraz pięciodniowy pobyt w Sopocie dla 20 osób ufundowany przez Caritas w Gdańsku.

Aktywnie uczestniczyliśmy także, w IV Forum Ekologicznym pod hasłem „Dary Jesieni” (2006 r.) organizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno. Tam nasze pierożki otrzymały wyróżnienie a Klub podziękowanie i niewielką nagrodę pieniężną.
 
W pierwszych dniach listopada 2006 r. otrzymaliśmy z Fundacji Naszyjnik Północy zaproszenie na uroczystość wręczenia licencji na posługiwanie się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna Naszyjnik Północy”- Kapituła Konkursowa nadała prawo do używania i posługiwania się tym znakiem w kategorii ważna społecznie inicjatywa regionalna na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalno – przyrodniczego.