Innowacyjna Szkoła Google

O Programie
W ramach planów strategicznych Polski, znajduje się ambitny program transformacji cyfrowej edukacji, zawierający m.in. zakrojony na szeroką skalę program zakupu urządzeń dla szkół oraz zwiększenie umiejętności cyfrowych nauczycieli i uczniów.
Jest to unikalna szansa, by zmienić polską edukację i przenieść szkoły na wyższy poziom, co w ostatecznym rozrachunku zamieściłoby Polskę wśród wiodących systemów edukacji na Świecie. Niemniej jednak, aby tak się stało musimy odpowiednio się przygotować, wykorzystując najbardziej innowacyjne i sprawdzone metody transformacji edukacji.
Opierając się na naszych praktykach i doświadczeniach z wdrożeń najlepszych projektów edukacyjnych na Świecie, pragniemy zaproponować przeprowadzenie projektu cyfryzacji szkół w Polsce.
Transformacja cyfrowa to nie tylko wdrożenie technologii, ale przede wszystkim przeprowadzenie zmian i dotychczasowych przyzwyczajeń kadry szkolnej.

Korzyści wynikające z uczestnictwa:
Założeniem Programu „Innowacyjna Szkoła Google” jest zapewnienie placówkom oświatowym kompleksowych rozwiązań w zakresie:
 konfiguracji i dostępu do bezpłatnej platformy Google Workspace for Education,
 kompleksowego przeszkolenia kadry dydaktycznej, zespołu IT oraz kadry zarządzającej w obszarze wykorzystania nowych technologii w szkole.
 przygotowania do certyfikacji Google dla edukatorów,
 voucherów do egzaminów certyfikacyjnych Google dla nauczycieli,
 dostępu do najlepszych, certyfikowanych nauczycieli Google w Polsce (GEG Poland) oraz ich wsparcia.