Dyrektor

Od 1 września 2019 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy jest Paulina Gwiździel.