Dyrektor

Od 1 września 2019 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy jest Paulina Gwiździel. 

W sprawach: skarg i wniosków dyrektor szkoły przyjmuje w poniedziałki w godz. 1000 – 1200
dodatkowo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w poniedziałki w godz. 1500 – 1600

Tel. 533 365 204