Rekrutacja do klasy pierwszej

Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pierwszej – terminy i dokumenty:

12 lutego 2024r. – 23 lutego 2024 r.

składanie podpisanych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lun kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Dla dzieci mieszkających w obwodzie szkoły: Myśligoszcz, Słupia, Boboszewo:

Pobierz – Zgłoszenie dziecka do klasy 1

Dla dzieci spoza obwodu:

Pobierz – Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Pobierz – Oświadczenia rodziców kandydata do klasy I

26 lutego – 8 marca 2024 r.

weryfikacja wniosków

11 marca 2024 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Lista – 

12-18 marca 2024 r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Pobierz – Oświadczenie woli – do klasy pierwszej

19 marca 2024 r. 

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych