Szkoła dla EKOrozwoju

Szkoła Podstawowa od 2009 roku uczestniczy w projekcie Szkoły dla Ekorozwoju przy współpracy        z Fundacją Partnerstwo  dla Środowiska.

Program Eco-Schools jest projektem globalnym realizowanym od 1994 roku. Uczestniczy w nim ponad 15 tys. szkół z 36 krajów Europy Zachodniej, a także z Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Oceanii. Eco-Schools jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego takich jak: EMAS i ISO 14001

„Szkoła Dla Ekorozwoju” to inicjatywa, która ma na celu pogłębianie świadomości proekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

ROK SZKOLNY 2011 / 2012

Nasza szkoła w ramach programu zorganizowała spotkanie z leśnikiem, panem Antonim Miotk, który opiekuje się naszą placówką i przybliża uczniom problem konieczności ochrony przyrody i lasów.  Uczniowie w ramach współpracy z Nadleśnictwem Człuchów wzięli udział w sadzeniu drzew na terenie szkoły i wsi.

Szkoła prowadziła również działania, które były zorganizowane w ramach uczestnictwa w konkursie „Czysty Las” z kategorii: Leśna Edukacja Dzieci.

Propagowaliśmy: wiedzę o lesie, właściwe zachowanie się w lesie i szacunek dla ojczystej przyrody.  Przyjęliśmy priorytet: ochrona przyrody przez leśników.

Działania w ramach programu Szkoła dla EKOrozwoju:

1. Uczniowie w dniu 21.10.2011 r brali udział w Gminnym Forum ekologicznym pod      hasłem „Tam gdzie szumi las”, sprzątali las w dniu 16 . 09.2011 r. wspólnie z    funkcjonariuszami Straży Miejskiej  w okolicy szkoły w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.

2. 15 listopada 2011 roku uczniowie i nauczyciele wzięli udział w konkursie ” Planeta Energii” oraz gościli w szkole naukowca Pana Tomasza Szydła, kierownika Stacji Meteorologicznej PAN w Chojnicach, który spędził rok na Polskiej Stacji Polarnej na Spitzbergenie. Pan Tomasz pokazywał ciekawe zdjęcia przyrodnicze tego miejsca.

3.  W dniu 26 kwietnia 2012 r.  w ramach obchodów Dnia Ziemi odbyło się spotkanie    wszystkich  uczniów szkoły z leśniczym, wybitnym fotografikiem przyrody i lasu               p. Tomirem Kubickim z Leśnictwa Kokoszka, Nadleśnictwo Przymuszewo.

Na spotkaniu Pan Leśniczy ubrany w mundur galowy, opowiadał o ochronie           przyrody w lasach naszego kraju, prezentował trofea swoich „ bezkrwawych łowów ”czyli zdjęcia zwierząt i roślin głównie chronionych, naśladował głosy zwierząt: ropuchy, traszki, jelenia i innych zwierząt. Pokazał i omówił przygotowane prezentacje:                                 – dla  klas I-III „ Co to jest las i jak szybko ogień go niszczy ”                                                  – dla klas IV-VI „ Funkcje lasu – ochrona różnorodności biologicznej ”.                   Uczniowie otrzymali publikacje pt „Poradnik leśnego wędrowca” i ,, Nadleśnictwo” Przymuszewo ”. Odpowiadał także na pytania dzieci, które dotyczyły ochrony           przyrody i zawodu leśnika oraz lasów w Polsce. Uczniowie wykonali plakaty o          tematyce ekologicznej oraz tematyce związanej z ochroną lasu.

Tego dnia zorganizowano konkurs na strój ekologiczny i hasło ekologiczne.

4. W dniu 19 maja 2012 13 osób z klas V i VI  uczestniczyło w wycieczce nad rzekę Kamionkę i do lasu Leśnictwa Gronowo Nadleśnictwa Człuchów.

5. W dniach 13 – 15 czerwca 2012 roku odbyły się zajęcia zielonej szkoły w Parku         Narodowym Bory Tucholskie. Impreza odbyła się przy dużym wsparciu i pomocy m. in. Nadleśnictwa Człuchów. W zajęciach brało udział 10 uczniów klasy piątej i szóstej oraz dwóch nauczycieli – pan Kazimierz Michalski oraz pan Piotr Sułkowski. Uczestnicy wyprawy mieszkali na polu biwakowym w Charzykowach. W pierwszych dwóch       dniach uczniowie poruszali się na rowerach w otulinie parku, gdzie poznawali jego granice.  Trzeciego dnia uczniowie odbyli zajęcia na rowerach z instruktorem – pracownikiem PN Bory Tucholskie p. Lubińską. Tego dnia rowerzyści pokonali trasę ok. 20 km szlakiem rowerowym parku. Przez trzy dni jak przystało na ekologów – nie zatruwając środowiska naturalnego – na  rowerach pokonano trasę ok. 150 km. Nie wiedzieliśmy , że tak blisko od naszej szkoły, bo 25 km znajduje się tak przepiękny przyrodniczo teren, który jest najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce.

Podczas spotkań uczniów i nauczycieli opracowano kodeks ekologiczny, których hasła brzmią następująco:

1. Nie łam gałęzi, nie niszcz zieleni.                                                                                       2. Segreguj śmieci do pojemników.                                                                                       3. Nie wypalaj trawy.                                                                                                               4. Nie niszcz ptasich gniazd.                                                                                                  5. Nie zrywaj roślin będących pod ochroną.                                                                          6. Nie zaśmiecaj otoczenia.                                                                                                   7. W lesie nie hałasuj.                                                                                                            8. Nie znęcaj się nad zwierzętami.

Dodaj komentarz