Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego – terminy i dokumenty:

do 04 lutego 2024 r. – złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w szkole 

Pobierz -_Deklaracja rodziców o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego

Liczba miejsc wolnych w oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2024/2025 – 15

05.02.2024 r. – 16.02.2024 r. – składanie podpisanych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lun kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Pobierz – Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Pobierz – Oświadczenie o pracy_nauce

Pobierz – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

19.02.2024 r. – 23.02.2024 r.– weryfikacja wniosków

26 lutego 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Lista – wkrótce

27 lutego – 8 marca 2024 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Pobierz – Oświadczenie woli – do oddziału przedszkolnego

11 marca 2024 r.– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Lista