Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego – terminy i dokumenty:

do 23 stycznia 2023 r. – złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w szkole 

Pobierz – Deklaracja rodziców o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego

30.01.2023r. – 15.02.2023 r. – składanie podpisanych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lun kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Pobierz – Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

16.02.2023 r. – 24.02.2023 r.– weryfikacja wniosków

 

27 lutego 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Pobierz – Oświadczenie woli – do oddziału przedszkolnego

28 kwietnia – 8 marca 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

10 marca 2023 r.– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych