5. Bezpieczne wakacje

Zajęcia   rozpoczęły się od wymieniania   miejsc, w   których dzieci spędzają wakacje lub inne wolne dni oraz czynności, jakie podczas wakacji wykonują.

Na tym zajęciu dzieci dowiedziały się jak należy zachowywać się będąc w pobliżu urządzeń elektrycznych, przewodów i linii wysokiego napięcia oraz poznały sposoby postępowania w czasie burzy pozostając w dużej odległości od domu. Prezentacja filmów, prezentacji i pokaz znaków ostrzegawczych „Nie dotykać” uwrażliwiła dzieci na konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas spędzania czasu wolnego bez obecności osób dorosłych (szczegółowo omówione zostały w/w zagadnienia).

        W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy zauważenia przerwanej linii, dowiedziały się, że należy nie podchodzić, szczególnie oddalić się, gdy w pobliżu jest woda i szybko poinformować rodziców/dorosłych. Uczyły się, co należy mówić i jak informować służby ratownicze w przypadku, gdy muszą zadzwonić po ratunek.
Również omawialiśmy zjawiska burzy i piorunów Ustaliliśmy jakich zachowań należy unikać podczas burzy, jak ratować się kiedy burza zaskoczy nas poza domem. Rozmawialiśmy też o tym, dlaczego wielu z nas boi się burzy i jak można ten strach przezwyciężać.
Na koniec dzieci wykonały prace plastyczne, zawierające ostrzeżenia przed niebezpieczeństwami, związanymi z elektrycznością w domu i na dworze.

Prace plastyczne zostały wyeksponowane na gazetce klasowej, w celu utrwalenia zdobytej wiedzy,