ROK 2001

TEMAT: „Człowiek i przyroda – wrogowie czy przyjaciele?”
Cele projektu: wykazanie, że Człowiek jest przyjacielem przyrody, dbanie o piękno naszego lokalnego środowiska (otoczenia), włączenie do naszych działań społeczności szkolnej, nauczycieli, pracowników obsługi, mieszkańców okolicznych wsi (Myśligoszczy, Słupi, Boboszewa).
Wykonane zadania:
1. Zwiad ekologiczny.
2. Porządki wiosenne.
3. Pomocna dłoń – pomoc ludziom chorym, starszym, samotnym w pracach wiosennych w ogródku i w obejściu.
4. Zagospodarowanie Szkolnej Ostoi Przyrody.
5. Konkursy na: plakat, makietę, pracę literacką.
6. Turniej wiedzy Eko – przyrodniczej.
7. Inscenizacje teatralne: „Budzi się wiosna”, „Kłopoty leśnego krasnala”, „Dbaj o zdrowie”.
8. Apele, ogniska, uroczystości środowiskowe.
9. Wystawa prac.

Wszystkie swoje działania podjęte w ramach projektu opisaliśmy i przesłaliśmy wraz z kroniką i makietami do komisji konkursowej w Warszawie.
Na podsumowanie konkursu pojechaliśmy w dniach 7-8 września 2001r. Nasz projekt zajął wówczas pierwsze miejsce w Polsce i otrzymał puchar Ministra Rolnictwa A. Balazsa oraz nagrody rzeczowe. Podczas pobytu w Warszawie dzieci zwiedziły Zamek Królewski, Pałac w Łazienkach, Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Kultury i przejechały się koleją metra.