Rekrutacja – 2022/2023

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego – terminy i dokumenty:

do 28 lutego 2022 r. – złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w szkole (do odebrania u wychowawcy)

7.03.2022r. – 01.04.2022 r.składanie podpisanych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lun kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – pobierz

04.04.2022 r. – 12.04.2022 r. – weryfikacja wniosków

 

13 kwietnia 2022 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

2022.04.13 – lista kandydatów do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Myśligoszczy

14-22.04.2022 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata zapisu 

Oświadczenie woli przyjecia dziecka do oddzialu przedszkolnego – pobierz

25.04.2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Rekrutacja do klas pierwszych  – terminy i dokumenty:

28.02.2022 r. – 01.04.2022 r.  – złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego


Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły – pobierzdotyczy dzieci zamieszkałych w miejscowościach: Myśligoszcz, Boboszewo, Słupia 

Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu – pobierzdotyczy dzieci zamieszkałych w innych miejscowościach niż Myśligoszcz, Boboszewo, Słupia

 

04-12.04.2022 r. – weryfikacja wniosków

13.04.2022 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

2022.04.13 – lista kandydatów do klasy I w Szkole Podstawowej w Myśligoszczy

do 22.04.2022 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata zapisu

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do szkoly – pobierz

25.04.2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych 

 

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

Zarządzenie rekrutacja

zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych