„Spotkanie z Bogiem”

Opiekunem koła jest pani Małgorzata Gozdera, uczestnikami zaś uczniowie klasy VI.

Celem koła jest budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym, słowem Bożym, odkrywanie radości płynącej z faktu bycia dzieckiem Bożym. Dzieci uczą się odkrywania własnych talentów, umiejętności, a także samoakceptacji. Poprzez różnorodne zajęcia artystyczne uczą się kreatywności oraz poznają różne możliwości twórczego spędzania wolnego czasu. Poznając postaci świętych odkrywają wzorce osobowe stanowiące przeciwwagę dla tych, które często funkcjonują w ich otoczeniu, a niosą negatywne przesłanie. Przygotowanie przedstawień (Jasełka), układów tanecznych (tańce integracyjne) kształtuje w nich postawę współpracy, akceptacji, otwartości na innych, tolerancji, a także wiarę we własne siły. Dzieci odkrywają siebie jako ukochane dziecko Boga, bogato obdarowane różnorodnymi darami i uczą się dzielić nimi z innymi. Jednocześnie budują poczucie własnej wartości, nadziei,, radosnej ufności w Bożą Miłość do nich.

Dodaj komentarz