ROK 2007

Fundacja 4H Polska, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 01.02.2007 r. rozpoczęła wdrażanie projektu
“Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej
w klasach IV – VI szkoły podstawowej”.
Nasz Klub również przyłączył się do tych działań. Jego celem jest realizowanie zajęć wyrównawczych z matematyki, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo oraz opracowanie i wdrażanie programów rozwojowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów borykających się z trudnościami szkolnymi w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
 
 
    Zajęcia z matematyki są prowadzone w małych, kilkuosobowych grupach, w oparciu o materiały dydaktyczne, przygotowane specjalnie na potrzeby projektu. Zakładają one innowacyjne, aktywne metody pracy, angażujące ucznia, jego rodzica i nauczyciela.
Działania związane z projektem trwają od marca 2007 r.do końca marca 2008 r. Podczas zajęć dzieci otrzymują posiłki lub upominki, a czasem jadą na wycieczkę lub na basen.
Projekt realizowała opiekunka Klubu: Irena Baryła