REKRUTACJA

PLIKI DO POBRANIA:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

Pobierz – Deklaracja rodziców o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego

Pobierz – Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Pobierz – Oświadczenie woli – do oddziału przedszkolnego

 

KLASA I

Dzieci z obwodu szkoły (zamieszkałe w Myśligoszczy, Słupi, Boboszewie) – Pobierz – Zgłoszenie dziecka do klasy 1

Dzieci spoza obwodu – Pobierz – Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Pobierz – Oświadczenie woli – do klasy pierwszej

 

POZOSTAŁE KLASY:

Pobierz – Zgłoszenie dziecka do klasy 2-8j

Pobierz – Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 2-8

 

Dodatkowe dokumenty:

Pobierz – Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania przez dziecko na lekcje religii

Pobierz – Deklaracja rodziców o udziale dziecka w WDŻWR

Pobierz – Oświadczenie rodzica – odległość od miejsca zamieszkania, dojazdy

Pobierz – Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Pobierz – Wniosek – język mniejszości narodowej – język ukraiński