Rekrutacja do klasy pierwszej

Rekrutacja do klasy pierwszej – terminy i dokumenty:

 

20 lutego 2023r. – 10 marca 2023 r.

składanie podpisanych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lun kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Pobierz – Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

13-22 marca 2023 r.

weryfikacja wniosków

 

23 marca 2023 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

24-29 marca 2023 r.

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Pobierz – oświadczenie woli – do klasy pierwszej

30 marca 2023 r. 

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych