Czy to jest niebezpieczne???

Patrol Saperski z 21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nadarzyce w dniu 8 maja br., przeprowadził profilaktyczne zajęcia z dziećmi nt. zagrożeń związanych z występowaniem przedmiotów niebezpiecznych.
Po części teoretycznej zaprezentowany został specjalistyczny sprzęt saperski wykorzystywany w codziennej służbie i pracy Patrolu.

Dodaj komentarz